Ćwiczenia czynno-bierne ( jedna kończyna ) 10,00 zł

Ćwiczenia w odciążeniu (15 minut) 10,00 zł

Ćwiczenia w odciążeniu z oporem (15 minut) 10,00 zł

Ćwiczenia czynne , ogólnousprawniające 20,00 zł

Ćwiczenia izometryczne 10,00 zł

Ćwiczenia wolne z oporem (15 minut) 10,00 zł

Pionizacja, nauka poruszania się 15,00 zł

Ćwiczenia wad postawy, indywidualne 20,00 zł

Ćwiczenia ,,zdrowy kręgosłup,, 20,00 zł

Manipulacje, mobilizacje,  PNF 40,00 zł

 

Leczenie ruchem, gimnastyka lecznicza. Podstawą tej dziedziny fizjoterapii są ćwiczenia ruchowe. Ruch staje się środkiem leczniczym, mającym wpływ na cały organizm. Zadaniem kinezyterapii jest maksymalne usunięcie niesprawności fizycznej i przygotowanie do dalszej rehabilitacji np. społecznej.

Kinezyterapia dzieli się na miejscową i ogólną. Miejscowa – dotyczy bezpośrednio narządu zmienionego chorobowo, składają się na nią:

- ćwiczenia bierne – wykonywane przez fizjoterapeutę bez czynnego udziału chorego;

- ćwiczenia izometryczne – czynne napinanie mięśni bez zmiany ich długości;

- ćwiczenia czynno-bierne – ruch wykonywany jest biernie natomiast pacjent czynnie rozluźnia mięśnie;

- ćwiczenia samowspomagane – pacjent siłą mięśni kończyny zdrowej wspomaga pracę osłabionych mięśni;

- ćwiczenia w odciążeniu – wykonywanie ruchu przy odciążeniu przez terapeutę ćwiczonego odcinka ciała;

- ćwiczenia czynne;

- wyciągi;

- ćwiczenia synergistyczne – pacjent siłą mięśni kończyny zdrowej wspomaga pracę osłabionych mięśni;

- ćwiczenia oddechowe;

 

METODY KINEZYTERAPEUTYCZNE

Metoda PNF (Proprioceptiv Neuromuscular Facilitation) - czyli torowanie nerwowo-mięśniowe. Podstawowym celem terapii jest praca nad funkcją, której chory potrzebuje. Siła mięśni, zakres ruchu, co jest ważne w tradycyjnym postępowaniu terapeutycznym, jest tylko środkiem do uzyskania celu, jakim jest funkcja. Koncepcja ta zaleca postrzeganie chorego w sposób całościowy, wykorzystując do terapii silne i zdrowe regiony ciała.

Wykorzystanie w terapii najsprawniejszych rejonów ciała prowadzi do uzyskania aktywności ruchowej w obszarach słabszych, bądź uszkodzonych. Istotą metody PNF jest maksymalne pobudzenie receptorów znajdujących się w ciele oraz różnych sfer kory mózgowej, w celu ułatwienia (torowania) ruchu w obszarze uszkodzonym.

Ruchy stosowane w tej metodzie są zgodne z naturalną pracą mięśni i stawów. Każdy ruch odbywa się w trzech płaszczyznach, co wymusza zaangażowanie do pracy maksymalnej ilości włókien mięśniowych. Wielokrotnie powtarzany ruch może spowodować utworzenie nowego wzorca ruchowego, czyli przywrócić przewodnictwo nerwowe w uszkodzonym obszarze. Terapia metodą PNF  postrzega pacjenta całościowo. Jest to metoda bezbolesna, wysoce edukująca pacjenta i skuteczna.

 

JSN Medis template designed by JoomlaShine.com