Dla prawidłowego rozpoznania przyczyny problemu zdrowotnego niezwykle ważne jest staranne wykonanie badań diagnostycznych. Na ich podstawie można nie tylko zdiagnozować problem, ale także wybrać najlepszy wariant leczenia. W 1 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ w Lublinie dysponujemy pracownią diagnostyki obrazowej wyposażoną w zaawansowany technologicznie sprzęt medyczny. Wykonujemy badania rezonansem magnetycznym, tomografię komputerową oraz badania USG i RTG.

Zapraszamy do kontaktu: 

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie

Al. Racławickie 23, 20-049 LUBLIN

 

Kierownik                                      +48  261 18 32 48

Pracownia (TK, USG, RTG)          +48  261 18 32 49

Pracownia (RM)                            +48  261 18 32 08